Alle debatten gaan over hetzelfde, maar vooral niet hierover!!!

Vandaag aan een debat deelgenomen op OOG Radio. Ik ben blij dat we uitgenodigd waren!  OOG Radio en Tv biedt via het platform ‘GroningenKiest.nl’ gelukkig een goed podium waar ook wij regelmatig radio en TV interviews van ons zelf op terughoren. De lokale zender werkt er echt hard aan om alle uitzendingen waar politiek in zit, goed ge-edit in mp3 of  Youtube formaat onder het juiste kopje van de politiek partijen te plaatsen. Petje af voor deze mensen.  Naast dit podium is het best lastig om aandacht van de media te krijgen. Tweede kamer lid en partij voor de Dieren coryfee Marianne Thieme komt naar Groningen en er wordt nauwelijks aandacht aan besteed. Een week later plant haar collega Esther Ouwehand samen met mij symbolisch een boom aan de Oostwand van de Grote Markt als protest tegen de  ‘Forum boomkap’ die die week plaats vond.  Een belangrijk item. Weer geen pers. Gelukkig hebben wij een fantastisch team van vrijwilligers om ons heen die er  tezamen voor  zorgen dat al onze activiteiten op zich tóch succesvol zijn!

Blijkbaar vindt niet alleen de oude politiek, maar ook de media het vervelend om na te denken over nieuwe politieke thema’s die geïnspireerd zijn op dieren, natuur en milieu.

Eshter Ouwehand en Gerjan Kelder planten een boom

De Partij voor de Dieren is een van de snelst groeiende politieke partijen van Nederland met meer dan 10.000 leden. De Partij heeft momenteel 20 volksvertegenwoordigers in de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, de waterschappen en provincies. Vanaf 3 maart komen daar nog gemeenteraadsleden bij in zes Nederlandse gemeentes, waaronder Groningen. Gelukkig zijn er ook steeds meer mensen die gaan inzien dat er meer is om over te praten en na te denken dan wat er in de huidige discussies steeds weer aan bod komt; werkgelegenheid, bezuinigingen, tram, Forum, campus, parkeergarages. Best belangrijk allemaal, maar wanneer gaan we het eens hebben over zaken die op de lange termijn veel belangrijker zijn…
Als we dan toch over bezuinigingen moeten gaan praten laten we dan de 2 miljard euro die de belastingbetaler jaarlijks kwijt is aan de kosten voor het compenseren van de vervuiling die de veeteelt veroorzaakt eens bespreken. Of de subsidie  die melkboeren krijgen (€ 60.000 per jaar per boer) om hun veestapel kunstmatig hoog te houden.  Alsof melk zo belangrijk is voor ons? Voor kalfjes wel ja, maar die krijgen het niet. Nee, moeder en kind krijgen elkaar ook nooit te zien en ook krijgt dit sociale dier geen andere kalveren te zien. ‘Is niet goed voor ze’ wordt er beweerd… Het is toch te gek voor woorden dat het tot nu toe onbespreekbaar is gebleven om de vervuiler te laten betalen!

Iedereen klaagt er (terecht) over dat biologisch vlees duurder is dan vlees uit de industrie. De oplossing voor alles ligt gewoon hier;

Hef zoveel belasting op vervuilend vlees zodat het even duur wordt als biologisch vlees. Mensen gaan dan minder vlees eten. Dit is beter voor het milieu en scheelt ons dus een hoop belastinggeld dat niet naar de vervuilende boer hoeft. Er komt meer vraag naar biologisch vlees, want als het even duur is als vlees waarvoor beesten enorm hebben moeten lijden koopt iedereen liever het ‘goede’ vlees.  Slechte veehouderijen kunnen overschakelingen naar biologische landbouw of veeteelt en bedrijven krijgen alleen het gewilde EKO keurmerk als ze daadwerkelijk duurzaam en zo schoon mogelijk produceren. Iedereen heeft hier wat aan en de marktwerking wordt weer normaal en daardoor zal wellicht de prijs van biologisch vlees iets gaan dalen (iets waar ik overigens persoonlijk niet zo’n voorstander van ben).

Wanneer gaan we het hier eens over hebben?

Advertentie