Verkiezingsmarkt succesvol verlopen!!!

Zaterdag was de grote verkiezingsmarkt ‘ Stad Stemt’ in de binnenstad. Een groot succes en mijn complimenten voor de organisatoren! Ik vind het geweldig dat wij zoveel mensen op de been hebben gekregen om mee te helpen. Op één na alle lijst deelnemers waren aanwezig en daarnaast nog eens meer dan tien vrijwilligers! Zelf andere partijen viel het op dat wij met zo velen waren waarbij iemand van Student en Stad het compliment maakte dat wij zo’n enthousiast team hadden! Het is frappant dat wij (nu nog) als kleinste partij zoveel mensen op de been zien te krijgen terwijl veel grotere partijen niet vaak met meer mensen aanwezig waren!

De steun die ik uit het publiek kreeg bij de debatten was zo overweldigend dat dat mij nógmaals de bevestiging gaf dat we heel goed bezig zijn. Het merkwaardige bij het laatste debat was dat ik alleen juist uit de hoek van SP en Groenlinks commentaar kreeg. Nu houd ik er niet zo van om andere partijen van repliek te dienen via mijn BLOG, maar aangezien ik gisteren door deze twee partijen werd bekritiseerd en niet de kans kreeg weerwoord te geven wil ik graag naar de lezer duidelijk maken dat er een paar fouten in hun aantijgingen zit;

De eerste kwam van GL (ik citeer niet letterlijk, maar ik geef de strekking weer): ‘De Partij voor de Dieren is in de gemeente helemaal niet nodig, haha…megastallen binnen de gemeente? Al de programma’s van de gemeenten zijn hetzelfde heb ik gezien. Hun programma is landelijk gericht en helemaal niet op gemeente politiek.’ Deze stellingen ga ik natuurlijk weerleggen.

Varkensflats in Groningen?

Ik kon tijdens het debat gelukkig nog duidelijk maken dat er zeker wel plannen zijn voor een megastal binnen de stadsgrenzen. Iets waar het college waar, Groen links deel van uit maakt, zou moeten weten. Er werd niet gereageerd door GL omdat ze dit niet kunnen ontkennen, maar misschien ook niet durven toe te geven?

Lees o.a de berichten van de link eens: http://stadjerswacht.blogspot.com/search/label/melkveehouderij).

Op het tweede punt van GL kan ik heel eenvoudig zeggen: klik eens op deze link: http://groningen.partijvoordedieren.nl/news/view/2969

Hier kun je zien dat wij verder kijken dan korte termijn belangen en ook meedenken over andere actuele onderwerpen.

Later werd er een vraag gesteld waarom wij een wethouder Dierenwelzijn, Natuur en Milieu, en een Dierenpolitie en een Milieupolitie willen.

Ik gaf aan dat het geval van hond “Diesel’ niet op zichzelf staat (zie mijn Blog van donderdag). De Partij voor de Dieren wil een wethouder Dierenwelzijn, natuur en milieu, die een samenhangend beleid formuleert en proactief de waarden behartigt van een respectvolle omgang van mensen met andere mensen en dieren, en een schoon milieu. Voor gezelschapsdieren formuleert deze wethouder beleid met als hoofdpunten: het welzijn van de dieren, de relatie met natuurbehoud, de voorlichting over het houden van dieren en de eigen verantwoordelijkheid van de eigenaar. De gemeente wendt haar invloed op de invulling van scholing en onderwijs aan, opdat ethiek, gezondheid, EHBO, voeding, natuur, dierenwelzijn, milieu en sociale vaardigheden essentiële onderdelen worden van natuuronderwijs, biologie- en maatschappijleerlessen. De gemeente stimuleert voorlichting over de oorsprong van voedsel en het productieproces, met name bij de jeugd en door bezoeken aan landbouwbedrijven.
De handhaving van dierenwelzijn- natuurbescherming- en milieunormen laat sterk te wensen over. Daarom moet er een Dierenpolitie-eenheid en een Natuurpolitie-eenheid in de gemeente komen. De gemeente draagt er zorg voor dat deze eenheden een gelijkwaardige positie krijgen met duidelijk omschreven budget, taken en bevoegdheden binnen het politionele apparaat. Toezicht dient effectief te zijn en de strafmaat dient te passen bij het delict. De gemeente zorgt er daarom voor dat de kosten die de gemeenschap betaalt om een mishandeld dier te verzorgen, de schade aan de natuur te herstellen of het vervuilde milieu te zuiveren, in rekening gebracht worden bij de overtreder.

De mevrouw van SP die naast mij zat tijdens het debat wilde mij de hand schudden en duidelijk maken dat zij deze wethouder is. Ten eerste is zij dat niet (Bron: Gemeente Groningen) en ten tweede, als zij dat al zou zijn, zie ik daar niet zoveel van terug.

In het verkiezingsprogramma van SP in de stad Groningen wordt het woord ‘Dier’ in het hoofdstuk milieu geen één keer genoemd, laat staan dierenwelzijn! Ook is SP tegen het verbod van wilde dieren in Circussen. Hoezo hebben wij het hier niet over gemeente politiek? (Lees een van de vele berichten hierover : http://www.depers.nl/binnenland/168704/Geen-verbod-circusdieren.html)

Ik begrijp de felle reacties van Groen Links en de SP jegens de Partij voor de Dieren wel. Ze zijn bang dat teveel kiezers die eerder op hen stemden nu naar ons overstappen. Ik heb het al heel vaak gehoord: ‘ja ik heb de stemwijzer ingevuld en kom steeds op jullie terecht, normaal stem ik op GL of SP’. Waarom zijn ze zo bang om een zetel kwijt te raken aan ons?

Ik wil niet beweren dat beide partijen slecht beleid hebben gevoerd, maar op het gebied van Dierenwelzijn en Milieu kan er een hoop meer gedaan worden. Daar kwamen ze te weinig aan toe afgelopen jaren. Laten zij zich vooral bezig blijven houden met de dingen die ze nu doen en laat ons die luis in pels zijn die scherp blijft aangaande bovenstaande thema’s! Laat ons de waakhond van het Gemeentebeleid zijn. Het gaat om de grootste groep inwoners van Groningen die niet goed vertegenwoordigd wordt en deze groep is te belangrijk om zomaar in een kleine alinea in de kantlijn te benoemen! Dieren kunnen niet praten, maar zijn wel wezens met gevoel. Iemand moet voor deze groep opkomen. Daarom is het zo belangrijk dat wij mee gaan doen in alle zes gemeenten waar we nu verkiezingsstrijd voeren. We geven onze kiezers écht iets om op te kiezen en kunnen langzaam tot de rest van de wereld doordringen met een nieuwe visie die voor velen nog te modern is, maar waar onze kiezers (onze visionairen!) het gevoel bij hebben dat ze daadwerkelijk bij kunnen dragen aan een betere wereld.

We zullen het zien op 3 maart!

Advertentie