Maidenspeech installatie gemeenteraad 11-03-10

(Onderstaande tekst is een transcriptie van het gesprokene. Via de link kun je na intypen van mijn naam het hele verhaal horen)

Dit is op zich een historisch moment, want voor zover ik weet is het nog nooit voorgekomen dat er een partij voor de dieren in de gemeenteraad kwam. In ieder geval is het in vijf andere gemeenten voor elkaar gekomen dat er een partij is die exclusief op komt voor de rechten van dieren, wat natuurlijk heel bijzonder is. Ik heb het even nagezocht, maar ik kon geen andere stad in de wereld vinden waar dit eerder voorgekomen is.

En waarden die er echt toe doen zijn schone lucht, schone grond, schoon water, duurzaam geproduceerd voedsel en respect voor omgang van de mens met omringende levensvormen. De gemeente hoort de moed te hebben om die waarden te verdedigen en de burgers in te lichten en te mobiliseren. Ze heeft instrumenten in handen om een noodzakelijke omslag in denken te bespoedigen. Niet door betutteling, maar met een duidelijke visie op de korte en – belangrijker nog – de lange termijn. En met duidelijke keuzes op de principes mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Deze principes dienen als uitgangspunt voor de Partij voor de Dieren.
Wat kunt u van ons verwachten in de gemeenteraad? Wij denken mee over alles, we hebben overal een mening over, maar we zullen zelf vooral voorstellen doen ten aanzien van dierenwelzijn, duurzaamheid, natuur en milieu. Wat ons betreft gaat Groningen het voortouw nemen in diervriendelijkheid en duurzaamheid en hebben gemeentelijke instanties, om maar een voorbeeld te noemen, alleen nog maar biologische producten in hun kantines, voor zover dit nog niet gerealiseerd is. De gemeente moet het goede voorbeeld geven.
Bij alle besluiten die worden genomen in de gemeentelijke politiek wordt er, als het aan ons ligt, kritisch gekeken naar duurzaamheid en dierenwelzijn. Op overtredingen ten aanzien van dierenwelzijn en milieuverontreiniging wordt strenger toegezien. De overtreder draait zelf voor de kosten op en niet de belastingbetaler, als het aan ons ligt.
Verder willen wij de mensen bewust maken van het feit dat vlees uit de bio-industrie een enorme aanslag is op de wereldvoorraad zoet water, de regenwouden en het milieu. We zien daar een duidelijke taak in.
Ik noem een aantal speerpunten dat wij in onze campagne gebruikt hebben en waar wij de komende tijd aandacht aan zullen schenken. Wij willen graag dat het politieapparaat wordt uitgebreid met een eenheid milieu en dierenpolitie, dat er adequaat wordt opgetreden ten aanzien van dierenmishandeling en milieuvervuiling. We willen graag dat er duurzame agrarische bedrijvigheid plaatsvindt en geen vleesindustrie, voor zover dat binnen de stadsgrenzen mogelijk is. We willen ook geen nieuwe proefdierencentra in Groningen. We vinden ook dat goede opvang van dieren een verantwoordelijkheid van de gemeente is. En betaalbare dierengezondheidszorg voor minima moet ook binnen de mogelijkheden liggen. We hebben ook graag oog voor verborgen dierenleed bij bijvoorbeeld kinderboerderijen en maneges. Uiteindelijk willen we graag een sociaal en duurzaam leven voor iedereen, met individuele vrijheden en verantwoordelijkheden. Een nieuwe wethouder Dierenwelzijn, natuur en milieu is voor ons een vanzelfsprekendheid.
De Partij voor de Dieren is ervan overtuigd dat we aan de beginfase staan van een verandering, in het menselijk besef waarin dierenwelzijn vanzelfsprekend is en waar voor dierenleed geen plek meer is. En niet te vergeten: een partij die goed is voor dieren is ook goed voor mensen. Dank u wel.

http://groningen.raadsinformatie.nl/?Commissie=308&Vergadering=14024

Advertentie