Forum of een mooi centrum?

Gisteravond was een marathonzit in de gemeenteraad. We moesten besluiten nemen over een aantal belangrijke zaken. De twee grootste zaken waren het goedkeuren van de rekening en instemmen met de financiering voor het Forum.

Over de rekening konden we natuurlijk wel wat zeggen, maar het gaat over een verslag van 2009, de periode dat wij nog niet in de raad zaten. Ik had niet heel veel zin om alleen maar kritiek te leveren over de afgelopen periode. Veel dingen gingen ook goed, al viel op het gebied van dierenwelzijn nog wel een behoorlijk slag te slaan.

Onze bijdrage is hier te lezen:

http://groningenstad.partijvoordedieren.nl/gemeentefractie/bijdragen-speeches

Het tweede grote punt ging over het Forum, niet het minste onderwerp. In mijn bijdrage (die je ook onder dezelfde link kunt lezen) noemde ik de mogelijkheid dat het nog helemaal niet zeker is dat de ontbrekende 35 miljoen van de Provincie er komt. Ook gaf ik een alternatief voor de Oostwand en de grote markt.

Zoals je wellicht weet ben ik een vervent reiziger en ik heb in veel Europese en Zuid Amerikaanse steden gezien hoe je met een plein met bomen een gezellig plein creëert.  Praktisch alle steden waar ik kwam tijdens mijn reizen door Centraal Amerika en Brazilië hebben een plein, soms zo groot als de Grote Markt, soms wat kleiner. Bijna allemaal hebben ze een fontein in het midden en mooie bomen er om heen. Mensen komen bij elkaar en spreken af bij bankjes rond de bomen. Dit gaat al eeuwen zo en men ziet geen redenen om dit te veranderen. Het huidige plein in Groningen doet iets Oostblokkerigs aan.

Nou wil ik niks negatiefs zeggen over het voormalig Oostblok, maar je ziet dat in de landen die zich zoveel mogelijk hebben onttrokken aan de voormalige Sovjet Unie (en ik noem dan met name de Baltische staten) allen in staat bleken hun oude centrum te behouden en/of in ere te herstellen. Steden als Tallinn en Vilnius zijn bekend om hun ‘Old Town’ wat ware toeristentrekkers zijn.

Mijn idee is dan ook om het oude centrum zoveel mogelijk in tact te houden en alleen nieuwe bebouwing in de oude stijl toe te staan. De Oostwand mag aan de buitenkant opgeknapt worden, de parkeergarage en Naberpassage verdwijnen en maken plaats voor de nieuwe markt; De plek waar daadwerkelijk markt zal worden gehouden. Aan de Oostwand en op de Grote Markt worden mooie bomen geplant en een fontein geplaatst.

50 jaar geleden heeft men besloten de Oostwand te bouwen volgens de toen geldende normen. Enkele tientallen jaren later werd de zwarte doos gebouwd volgens de toen geldende normen. Beide bleken na een tijd niet meer te voldoen omdat het modegrillen bleken. De geschiedenis heeft het al aangetoond; wat goed werkt in een centrum is een ‘oldtown’ en/of  een fonteinplein met bomen.

Wij hebben maar één zetel in de raad en we grommen en brommen wel om anderen mee te krijgen, maar toch had ik gisteren het gevoel dat ik namens meer dan de helft van de stadjers sprak toen ik een stemverklaring gaf en zei dat wij sowieso géén Forum willen, ook niet als de 35 miljoen van de provincie er wél komt!

De SP-stemmers hebben massaal afgehaakt toen bleek dat de SP toch voor het Forum was omdat het referendum dat zogenaamd had bepaald. We hebben het over een referendum van vijf jaar geleden, een hele andere tijd zonder economische crisis. De PvdA heeft ook veel stemmen verloren. De winnaars van de gemeenteraad waren VVD, Stadspartij en de Partij voor de Dieren. Allen tegen het Forum.

Goed, er is een meerderheid in het college dat voor het Forum is, maar het kan de voorstanders toch niet ontgaan zijn dat er zoveel weerstand is tegen dit gebouw? Zeker nu we zoveel moeten bezuinigen. Ik vind het echt naïef en hoop van harte dat er vanuit de provincie verstandige keuzes worden gemaakt zodat wij als raad opnieuw kunnen gaan bepalen wat we met dat geld van de Zuiderzeelijn gaan doen en dan kunnen de stadjers de mooie plannen van de Partij voor Dieren eens goed onder ogen krijgen!

Advertentie