Gideon; vuilstortplaats of plek voor een leuk festival

Dit is al de tweede keer dat ik over Gideon schrijf, maar de vorige keer waren de berichten positiever…

Afgelopen weekend kreeg ik (Gerjan) een tip dat er vervuilde grond zou zijn gestort op het natuurgebiedje op het Gideonterrein in Groningen. Ik ben gelijk gaan kijken met een van de fractiemedewerksters van de Partij voor de Dieren en wat we daar zagen leek verdacht veel op het verplaatsten van vuile grond van een industrieterrein naar een gebied dat bedoeld zou zijn als ecologisch gebied. Ik heb verschillende foto’s gemaakt (klik voor de vergroting).

Navraag bij verschillende ambtenaren in de afgelopen dagen heeft ons het volgende geleerd:

–         Het Gideonterrein is in 2009 geëgaliseerd met een laag grond van een niet-optimale, maar voor de doeleinden toereikende kwaliteit.

–         Deze grond is niet stevig genoeg voor een bedrijf met containers dat zich wil vestigen op het Gideonterrein en daartoe is een stuk grond, ongeveer 100 bij 150 meter afgegraven tot op een laag van ongeveer 75 cm
diep.

–         Deze grond is vervolgens gestort op het natuurgebiedje dat iets verder ligt

De grond die is afgegraven zou volgens de milieudienst in principe niet van slechtere kwaliteit zijn dan de grond van het natuurterrein waar het op is gegooid . Volgens de ambtenaren spelen er dan ook niet zozeer milieu hygiënische kwesties, maar is er wel sprake van procedurele fouten. De projectleider van RO heeft zonder verder overleg met de MD namelijk besloten om die grond maar af te graven en ietsje verderop te dumpen. De MD heeft dit vorige week al gezien en heeft deze actie stil laten leggen. RO werkt nu aan een plan van aanpak dat ze in gaan leveren bij de MD. Daarnaast is er waarschijnlijk dieper gegraven dan nodig was (ik heb met eigen ogen gezien dat er meer dan alleen zand is afgegraven, zie de foto met de autoband), waardoor er wél vervuilde grond is meegekomen. Deze grond ligt nu op dit eco terrein en omwonenden klagen over tranende ogen als ze er langs lopen.

Ook al is het graven en storten nu stop gezet, de (waarschijnlijk) vuile grond is al wel gestort en door de regen kunnen giftige stoffen in het gebied, dat als eco terrein aangemerkt is, terecht komen. Dit is de actualiteit van de dag!
Wij zouden vandaag in het actualiteiten debat van de raad de volgende vragen stellen, maar in overleg met de overige fractievoorzitters worden de vragen op een andere manier gesteld:

Zie ook deze link:

http://groningenstad.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/4827
–         Hoe heeft het kunnen gebeuren dat RO zomaar besluit buiten de  bestaande procedures en regelgeving om te gaan?

–         Wat wordt er gedaan om te voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt?

–        Wordt deze grond nu onderzocht?Wordt het Plan van Aanpak dat RO nu opstelt ook aan de Raad voorgelegd?

Het gaat hier om het terrein van een voormalige stortplaats. Daar is in 2009 een hele laag grond overheen gegooid en die afdeklaag is ongeveer 50 tot 70 cm dik. Die grond was qua hoogte onregelmatig en daardoor is die afdeklaag ook niet overal even dik. Nu is op dat beoogde bedrijven- terreintje zo’n 75 cm afgegraven. Het vermoeden bestaat dus, dat de laag daaronder die sterker vervuild is, voor een deel is opgegraven en bij die grond van wat betere kwaliteit op het eco-terreintje is gegooid.

Wij maken ons ernstig zorgen om deze kwestie.
Let wel: het natuurgebiedje waar het hier om gaat is de compensatie van het Gideonbosje dat in 2008 nog tot veel ophef heeft geleid.

Het lijkt er op dat de natuur in de stad weer aan het kortste eind trekt!

Je gaat hier nog meer van horen!

Advertentie