De Tram

Regiotram

Vorige week stond bij de gemeenteraad van Groningen de regiotram centraal. Op een of andere manier denken veel mensen dat wij tegen de tram zouden zijn. Ik weet niet waar het vandaan komt, wij zijn nooit echt tegen de tram geweest. Wel hebben wij ons altijd expliciet uitgesproken over de routes die de trams gaan rijden en over de procedures van inspraak die niet altijd even goed zijn verlopen. Wat ik niet begrijp is dat het college (en de meeste partijen met hen) niet willen luistern naar het plan om die tram NIET door het centrum te laten rijden. Veel steden met oude historische centra laten hun tram niet door het centrum rijden, maar om het centrum heen. Waarom kan dat in Groningen niet? Waarom moet iedereen OP de grote markt uitstappen? Als je van de Oosterstraat ook wandel gebied maakt en de tram laat de mensen op het Zuiderdiep uitstappen, is dat toch prima? Mijn idee is om de tram zo te laten rijden zoals het tracé van lijn 2 is bedoeld; Vanaf het hoofdstation via het Zuiderdiep (uitstap mogelijkheid voor centrum) naar het UMCG. Daar wordt hij gesplitst (bij de Bloemstraat) in twee lijnen; Eén naar Zernike en één naar Kardinge die dan via de Vinkenstraat loopt waardoor het UMCG ook beter bereikbaar is.

Ik heb niet zoveel verstand van trams, maar heb wel veel vergelijkbare steden gezien waar ze het op die manier hebben gedaan (in bijna alle middelgrote oude Europese steden). Waarom wordt dit plan direct van tafel geveegd en waarom wil men zo star vasthouden aan een tram door het centrum terwijl het geluid van het volk toch anders is….

Ook vind ik het jammer dat de Translohr en andere initiatieven niet goed bestudeerd zijn. Het gaat om een hele hoop geld en als we tientallen miljoenen kunnen besparen voor een voertuig dat ook duurzaam en milieuvriendelijk is wil ik graag mijn ogen en oren open houden voor alternatieven.

Het wordt nog vervolgd en misschien pikt iemand onze ideeën op!

Hieronder staat de bijdrage die ik in de afgelopen raadsvergadering heb gehouden.

De Partij voor de Dieren vindt dat Nederland fors moet investeren in openbaar vervoer.  Auto’s zijn water- en grondstofverslindend in de productie en energieverslindend en milieubelastend in het gebruik. Faciliteer de burger daarom met goed openbaar vervoer. Kijk ons college! Die komen in een tijd van bezuinigingen met een zeer ambitieus plan: de regiotram. Een tram die is bedoeld om mensen vanuit de provincie linea recta in hartje stad te krijgen. Het plan is in aanleg zo mooi dat wij het eigenlijk wel moeten ondersteunen.

Maar we hebben wel een aantal kanttekeningen. Allereerst delen wij de zorg met Groen Links aangaande de faunapassages bij de Zonnelaan en de ecologische structuur bij de Oosterhamrikkade. ook delen wij de zorg die een aantal fracties al geuit hebben aangaande de kosten en de de bereikbaarheid van het UMCG en de voorkeur voor de Vinkenstraat. Er moeten 570 bomen aan de kant. We roepen het college op haar uiterste best te doen om deze te verplanten. Verder zijn wij van mening dat er bij het herplanten niet alleen gekeken moet worden naar de grootte van de boom, die behoorlijk moet zijn, maar ook naar het type boom. De ecologische waarde van een eik en een linde zijn bijvoorbeeld beide groot, wat inhoudt dat er veel dieren en insecten op, om of in leven. Wij willen graag dat dit soort bomen wordt geplant. Bovendien moet het binnenstedelijk gebied er in ieder geval niet op achteruit gaan wat betreft aantal bomen en liever nog, op vooruit. Met het vaststellen van de Groenstructuurvisie zijn die afspraken toch ook gemaakt.

Wij hebben bij lijn 1 verder problemen met de geplande plek van de remise. Er moeten daar veel bomen verdwijnen en wij zouden willen vragen hier nog eens kritisch naar te kijken, samen met de universiteit, die het hier ook graag zo groen mogelijk wil inrichten. Er gaat veel op de schop en gebruik dit moment om alles zo mooi en groen mogelijk in te richten.

Ook willen we de tram niet over de Grote Markt. Wij zijn voor de koppelingsvariant die in onze optiek een opsplitsingsvariant moet worden, waarbij de tram zich splitst en het tracé van lijn 1 pas bij het UMCG begint. Waarom zoveel kosten maken om de grote markt te verbeteren en intiemer te maken om er vervolgens een tram overheen te laten denderen? Met het geld dat uitgespaard wordt door het niet bouwen van de tramlijn door de binnenstad kan ook makkelijk het tracé Vinkenlaan bekostigd worden.

Er komen nog veel beslismomenten voordat we in de tram kunnen stappen. Toch is het belangrijk om vanaf het begin een vaste koers uit te stippelen naar de meest duurzame en groene oplossing. In hoeverre wordt er bij de aanbestedingsprocedure rekening gehouden met de meest duurzame tram? Met de producent die tramhuisjes op zonne-energie kan aanleggen? Die het onderhoud op een milieuvriendelijke wijze uitvoert? En gaat dit alles lukken met het streven om in 20020 energie neutraal te worden in Groningen?

Wij stemmen grotendeels in met dit voorstel. Niet omdat we denken dat aan alles is gedacht of dat het niet beter zou kunnen. Maar omdat we van mening zijn dat zich niet altijd een kans zal voordoen om zo’n grootst plan op het gebied van openbaar vervoer uit te voeren. En dat moment, dat moeten we grijpen.

Advertentie