Drie weken later….

Drie weken later, na de behandeling van de nota Dierenwelzijn gaat een delegatie van de gemeenteraad uit Groningen op uitnodiging van Renz naar het circus in Haren dat daar nog wel welkom is. Alle raadsleden hadden vlot na het bekendmaken van de aangenomen moties over de circussen in de optocht van Sinterklaas en het voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren via de griffie een uitnodiging gekregen om bij het circus te komen kijken. We mogen een voorstelling bijwonen en eventueel een training. Ook mogen we aanschouwen hoe de dieren in Haren verzorgd worden op het moment dat de raadsleden daar aanwezig zijn.

De Partij voor de Dieren is niet op de uitnodiging in gegaan om verschillende redenen. Ten eerste vinden wij het mosterd na de maaltijd. Wij hebben al jaren geleden onderzoeken geraadpleegd aangaande het dierenwelzijn bij circussen. Onze mening zal niet veranderen door een bezoek. Er zijn al zovele onaangekondigde bezoeken achter de schermen geweest die onze mening hebben gevormd. Wij doen ons onderzoek voordat wij een motie indienen en niet nadien. Het staat in ons partijprogramma en ik ben ooit bij de partij gekomen omdat dit een van de punten is waar zij zich druk om maakt. Niet alleen wij maken ons hier druk om, maar ook de Dierenbescherming in Groningen (in tegenstelling tot wat de Stadspartij in de vorm van de heer Prummel beweert op Oog TV) en ‘Wilde Dieren de Tent uit ‘ maken zich hier sterk voor. Ook GroenLinks in Groningen heeft een aantal jaren geleden al een initiatiefvoorstel ingediend om circussen met wilde dieren te weren. Het voorstel werd mede ingediend door SP, D66 en Student en Stad. De gemeente was er toen nog niet klaar voor. Nu wel.

bron: http://animals-in-the-news.blogspot.com/2009/07/onderzoek-wageningen-universiteit.html (op de foto: twee olifanten uit Circus Renz Berlin volgens bron: http://animals-in-the-news.blogspot.com/2009/07/onderzoek-wageningen-universiteit.html)

Wij hoeven niet een bezoek aan Circus Renz Berlin te brengen om in onze mening te vormen. Die is al gevormd en wij vinden dat wilde dieren in het wild thuis horen en niet in een circus en zeker niet in een circus waar ze allerlei onnatuurlijke trucjes moeten doen of met een prikstok (al dan niet versierd voor de sinterklaasoptocht) in bedwang gehouden worden.

Ook al lijkt of is een uitnodiging van Renz sympathiek, zo’n bezoek is natuurlijk heel betrekkelijk. In Haren heeft het circus doorgaans een redelijk veld tot haar beschikking en het weer is deze tijd van het jaar prima voor de tropische dieren. Wat je niet te zien krijgt is hoe de dieren gevangen worden in het wild en ‘gebroken’ zijn om zo te worden als ze nu moeten zijn. Ik krijg het niet voor elkaar mijn katten niet met elkaar te laten vechten of anderzijds trucjes te laten doen. Twee gedomesticeerde dieren die al duizenden jaren tam onder mensen leven. Hoe heeft men een olifant zover gekregen dat hij op een krukje zit, of een tijger geleerd dat hij door een brandend hoepel springt?

Het circus zal nooit zeggen dat zoiets met geweld gepaard is gegaan, maar niemand mag er bij zijn als die dieren gevangen genomen worden en vervolgens bruut getraind worden.

Ook is er niemand van de raad bij als de dieren weer op transport gaan of als ze ‘s nacht vastgeketend staan en daardoor zich nauwelijks meer kunnen bewegen. Vele onderzoeken (zie mijn vorige Blog en de website www.wildedierendetentuit.nl) hebben uitgewezen dat het dierenwelzijn in circussen over het algemeen onder de maat is.

Het leeuwenverblijf van circus Herman Renz. (Bron http://animals-in-the-news.blogspot.com/2009/07/onderzoek-wageningen-universiteit.html)

In 2010 was er in Groningen veel discussie  over het meelopen van twee olifanten in de optocht. Met name het welzijn van de twee vrouwtjes olifanten Carla en Rani van circus Renz Berlin stond ter discussie. Carla en Rani werden in Azië in het wild gevangen en onder dwang getraind. In opdracht van het voormalige ministerie van Landbouw onderzocht de Universiteit van Wageningen het welzijn van circusdieren. Zo concludeerden de onderzoekers dat Carla en Rani tot 95% van de tijd aan voor- en achterpoot vastgeketend staan, suboptimale voeding krijgen en dat een prikstok wordt gebruikt om de dieren te domineren. De olifanten Carla en Rani vertonen dagelijks urenlang gestoord gedrag. Tevens ontbrak bij het circus iedere vorm van betrouwbare dieradministratie (bron WDDTU). Op mijn vraag aan dhr Prummel van de Stadspartij of hij had gevraagd aan het circus waar beide olifanten vandaan kwamen antwoordde hij dat het circus dat niet precies wist! Naast de dierenwelzijnaspecten brengt het los laten lopen van wilde olifanten tussen het publiek onverantwoorde veiligheidsrisico’s met zich mee.

Zijn wij in Groningen nu zo gek met ons idee dat we wilde dieren willen weren in circussen? Welnee!

In veel landen over de hele wereld zijn verboden ingesteld op het gebruik van wilde dieren in circussen. Soms geldt dat verbod op nationaal niveau, soms op regionaal of lokaal niveau en soms voor specifieke diersoorten. Nederland loopt op dit onderwerp ver achterop.

Verboden op nationaal of regionaal niveau gelden onder andere in:

Argentinië, Australië, België, Bolivia, Brazilië, Canada, China, Colombia, Costa Rica, Denemarken, Engeland, Finland, Griekenland, Ierland, India, Israël,  Italië,  Kroatië,  Malta,  Nieuw Zeeland,  Oostenrijk,  Portugal,  Singapore, Slowakije, Spanje, Venezuela, Verenigde Staten en Zweden (bron: WDDTU).

Veel mensen om mij heen hebben tegen mij gezegd dat ik naar het circus toe moest gaan, dat ik de uitnodiging moest aannemen, dat ik mijn principes opzij moest zetten, dat het goed zou zijn voor mijn imago en dat het sportief zou overkomen zo’n bezoek. Ik begrijp die reacties wel, maar ik zit niet in de raad om populair gevonden te worden of om een bepaalde goede indruk bij mensen te wekken. Waarom ik wel in de raad zit mag duidelijk zijn. Overigens snap ik ook wel dat er andere raadsleden zijn geweest die wel op de uitnodiging zijn ingegaan. Dat Circus Renz de raad uitgenodigd heeft lag ook in de lijn der verwachtingen en daar is op zich natuurlijk niets op tegen.

Gisteren sprak ik met collega raadslid Annie Postma van GroenLinks en die wist mij te vertellen dat ook zij uit principe niet op de uitnodiging zijn ingegaan.

Wij zijn al lang klaar met het circus met wilde dieren en houden ons alweer bezig met andere zaken. Drie week geleden is het besluit gevallen om voorkeur te geven aan circussen zonder wilde dieren en nu is het tijd voor de orde van de dag.

(Hieronder de brief van Circus Renz die aan de raad is gestuurd)

Geachte gemeenteraad,

 Zoals door ons is vernomen in de media bent u voornemens circussen zonder “wilde” dieren voorrang te verlenen bij de vergunningverstrekking in de gemeente Groningen. Los van het feit of dit juridisch/technisch haalbaar is, zou ik u willen uitnodigen een bezoek te brengen aan het Paascircus van Circus Renz Berlin. Het Paascircus zal van 14 t/m 25 april worden gehouden in Haren aan de Rijksstraatweg.

U kunt zich hierbij op de hoogte stellen van het welzijn van de diverse circusdieren en kunt, als u wenst, getuige zijn van een training van de dieren.

Natuurlijk heeft u ook de mogelijkheid een voorstelling te bezoeken waarbij wij u ervan kunnen overtuigen dat alle optredens op een humane wijze zullen plaatsvinden.

 Circus Renz Berlin is bereid u een rondleiding te geven op het circusterrein waarbij antwoord gegeven zal worden op al uw vragen.

De media zijn op de hoogte gesteld van deze uitnodiging en we hopen van harte dat u gehoor zult geven aan deze uitnodiging

 Voor het maken van een afspraak kunt u contact met mij opnemen,

 Hoogachtend,

 Jan Hoekstra

Circus Renz Berlin

Advertentie