Reactie Partij voor de Dieren aangaande commissie Terlouw.

In de reactie van het college op Terlouws verhaal wordt gesteld ‘ Groningen heeft met het Forum een unieke kans om een forse impuls te geven aan de culturele infrastructuur van de stad’ . Wij denken echter dat Stadjers niet enthousiast over het Forum zijn omdat nuchtere noorderlingen over het algemeen niet zoveel hebben met dit soort prestigeprojecten die niets nieuws bieden. Alle functies, behalve het tentoonstellen van oude archieven, worden al vervuld door andere gebouwen. Dat de bibliotheek het zo goed doet op een zaterdag in A’dam zoals dhr. Terlouw stelde vorige week maandag, zegt enerzijds niks over of dit in Groningen net zo zou gaan en anderzijds spreekt hij dan nog steeds niet over duizenden mensen die op prime time naar het Forum zouden komen.

Wij hebben onze ideeën omtrent het forum al vaker uiteengezet. Wij zijn voor aanpak van de Oostzijde, maar tegen de bouw van het Forum. Wat voor ons zwaar weegt, is het aspect van de duurzaamheid. Er wordt maar gebouwd en gesloopt. Onze natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput en we weten niet meer waar we de rotzooi moeten laten. In dit rijtje past ook het Forum. Een voorbeeld van een prestigeproject dat met name gebouwd wordt om als aanjager te fungeren. Behalve dat de Partij voor de Dieren van mening is dat wij moeten werken aan een maatschappelijk systeem waarin niet werkgelegenheid en winst voorop staan, maar zaken als duurzaamheid, natuurbehoud en welzijn, zijn wij ook niet overtuigd van de aanjagende functie van het Forum.

In de huidige voorstellen krijg je vooral bibliotheekbezoekers. En een bibliotheek, die hebben we al. Daar hoef je geen Forum voor te bouwen.
In de reactie van het college wordt gesteld dat stoppen met de plannen voor het Forum stilstand betekent. De aantrekkingskracht en concurrentie positie van Groningen als woon, werk en winkelstad zou worden aangetast. Wij zijn het eens met de visie dat een van de redenen van bestaansrecht voor een grote stad cultuur moet zijn. Dat is op dit moment behoorlijk aanwezig. Maar door de bouw vh Forum zou het best eens kunnen zijn dat de 2,5 miljoen jaarlijkse gemeentelijke bijdrage hieraan, ten koste gaat van andere culturele instellingen. Daarnaast zijn wij van mening dat een mooi plein of centrum veel meer toeristische aantrekkingskracht heeft dan een groot onbestendig gebouw.
Kijk maar naar de steden Vilnius, Talinn, Valencia (om een paar te noemen) waar niet per se sprake is van een groot gebouw in het centrum, maar veel meer het oude centrum als publiekstrekker wordt gezien.

De PvdDieren is het ermee eens dat de Grote Markt en de Oostwand moeten worden opgeknapt. Wij zouden graag die oude gevels van voor de Tweede Wereldoorlog willen recreëren en veel bomen planten. Wij willen meer groen in het centrum, ook op de Grote Markt (Dat kan, omdat er geen parkeergarage onder het plein is.) Door het planten van bomen creëer je windbescherming en schaduwplekken. Dat bomen op het plein de warenmarkt en de kermis belemmeren gaat niet op, kijk maar naar de Lange Voorhout in Den Haag, volgens onderzoeker Lenzholzer het mooiste plein van Nederland. Onder de oude linden vinden daar een kermis, een antiekmarkt en een beeldenexpositie plaats. ‘Op een kaal plein valt niks te kiezen,’ zegt zij terecht. Men had nooit mogen overgaan tot het kappen van die prachtige bomen achter de Naberpassage. Want dit is niet terug te draaien.

Steden worden steeds recreatiever, het is daarom belangrijk pleinen te veraangenamen en dat kan niet beter dan met groen. Plekken waar mensen bijeenkomen zijn parken en velden en dat gebeurt spontaan, zonder overheidsbemoeienis.

Vorige week maandag stelde ik de vraag aan dhr Terlouw waarom er niet meer op commercie wordt ingestoken in de plannen. Als de huurprijs marktconform wordt of in ieder geval zo dat het de belastingbetaler niets kost, hoeft er toch niets aan de hand te zijn? Dhr. Terlouw antwoordde dat het doel van het Forum juist moet zijn om niet teveel met commerciële partijen samen te werken. Wij denken echter dat de prijs die gevraagd zou moeten worden voor een ruimte in het Forum te hoog zal zijn voor menig ondernemer. De leegstand in de stad voor bedrijfspanden is schrijnend. De Ebbinge en de oude Kijk in’t Jat staan vol met dure lege bedrijfspanden. Is het niet eerder een illusie om te denken dat bedrijven dan wel in het Forum zouden willen zitten?

Wij zijn altijd tegen de bouw van het Forum geweest, omdat het hier gaat om een onnodig en geldverslindend prestigeproject. In de aanjagende functie hebben we nooit geloofd, omdat het in wezen gaat om het verschuiven van bestaande culturele instellingen. Onnodig bouwen viert hoogtij in deze maatschappij, maar valt niet te combineren met de mondiaal gevoelde noodzaak om een andere weg in te slaan, een weg naar een op duurzaamheid gebaseerde wereld waarin niet geïnvesteerd wordt in stenen en asfalt, maar in mensen, dieren en natuurbehoud. In dit geval betekent dat concreet: de ontwikkeling van de Oostwand loskoppelen van het Forum en een goedkopere oplossing zoeken voor het aantrekkelijker maken van de Grote Markt, die kan rekenen op steun van Stad èn Ommeland, een alternatief dat helaas niet is onderzocht door de commissie Terlouw.

De PvdDieren vindt overigens het idee van de Kabelbaan de moeite waard om uit te werken, maar dan losgekoppeld van het Forum. En als de ondernemers die het plan hebben, dit eventueel willen financieren kost het de stad niks. Als het goed bevalt zou het best eens een alternatief kunnen zijn voor een stadstram. We zullen zien!

 

 

Advertentie