Verslag bezoek Marianne Thieme. Wat zegt de pers?

Lijsttrekker Partij voor de Dieren: politiek draait teveel om kortetermijnbelangen

Groningen, 18 februari – Gerjan Kelder, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren voor de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen, meent dat het huidige politieke debat teveel gekleurd wordt door korte termijnbelangen van mensen die nú leven. Hiermee worden niet alleen de belangen van dieren en natuur geschaad, maar ook die van een andere groep: de toekomstige generaties.

Kelder wil dan ook dat de gemeente behalve het instellen van een wethouder Dierenwelzijn, Natuur en Milieu en een Natuur- en Dierenpolitie, alles in het werk stelt om duurzame initiatieven te ondersteunen. Daarbij valt te denken aan een 100% duurzaam inkoopbeleid door de gemeente, maar ook op het subsidiëren van zonnepanelen en ideeën van ondernemers die een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame samenleving, zoals winkels in biologische streekproducten.

Dinsdagavond was de officiële aftrap van de verkiezingscampagne van de Partij voor de Dieren. In een volle zaal in ‘het Paleis’ vertelde Marianne Thieme hoe de partij, die aanvankelijk als one-issue partij werd beschouwd, is uitgegroeid tot de enige partij die een planeet-brede visie heeft. “De wijze waarop wij met dieren omgaan, is niet alleen verschrikkelijk voor de dieren zelf, maar heeft ook rampzalige gevolgen zoals ontbossing, verergering van de wereldvoedselproblematiek, aantasting van de zoetwatervoorraad en ernstige milieuvervuiling. Gerjan Kelder wijst terecht op een vergeten groep die al deze problemen in de toekomst het hoofd zal moeten bieden.”.

Advertentie