De prijs van Diesel

HOND DIESEL EN KAT IN ZAK TONEN AAN: DIERENPOLITIE DRINGEND NOODZAKELIJK
Groningen, 25 februari 2010 – De Partij voor de Dieren vindt de komst  van een dierenpolitie topprioriteit. Twee trieste gevallen laten deze  week zien dat een Dierenpolitie dringend noodzakelijk is, de hond  Diesel die gister zwaar ondervoed in Hoogezand werd aangetroffen en de  kat die in Noordhorn in een zak in de sloot werd gevonden. Volgens Gerjan Kelder, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren voor  de gemeenteraadsverkiezingen, is een Dierenpolitie niet alleen  belangrijk voor dieren, maar ook voor mensen. “In dit geval had een  Dierenpolitie voortijdig kunnen ingrijpen en was er niet pas actie  ondernomen op het moment dat het baasje zelf belde. Een Dierenpolitie  is het eerste dat wij gaan agenderen na 3 maart”, aldus Kelder. De hond is overleden, de kat heeft het overleefd. Volgens Kelder is  het alleen met een Dierenpolitie mogelijk een gedegen onderzoek te  doen naar de daders.

(Uitzending Radio Noord van 25 februari tussen 16.00 en 18.00 uur)

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/nieuws.asp?pid=89412

De handhaving van dierenwelzijn- natuurbescherming- en milieunormen laat sterk te wensen over. Daarom moet er een Dierenpolitie-eenheid en een Natuurpolitie-eenheid in de gemeente komen. De gemeente draagt er zorg voor dat deze eenheden een gelijkwaardige positie krijgen met duidelijk omschreven budget, taken en bevoegdheden

Het is onacceptabel dat meldingen over dierenmishandeling, gebrekkige verzorging van dieren of illegale kap van bomen of verstoring van rust- of nestelplaatsen door de politie in veel gevallen niet behandeld worden en aangiftes, als ze al opgenomen worden, slechts pro forma afgewerkt worden. Laat staan dat er actieve opsporing plaatsvindt. Wie neemt bijvoorbeeld de moeite om het welzijn van dieren op transport, in het park, langs de sloot of in winkels te controleren of middelen in te zetten om personen die dieren dumpen of mishandelen op te sporen? Met name in de bebouwde kom kan dierenmishandeling en de illegale afbraak van natuur veel voor komen, simpelweg omdat het toezicht onvoldoende is.

Politie en andere opsporingsdiensten zien helemaal geen belangrijke gemeentelijke handhavingstaak in dierenwelzijn en natuur en hebben geen deskundigheid voor die gebieden in huis. Dat moet anders. De gemeente dient zorg te dragen voor zowel een gespecialiseerde Dierenpolitie-eenheid die voldoende en gemotiveerd toezicht kan houden op het dierenwelzijn, als voor een Natuur politie eenheid met een specialisatie in het toezicht op de natuur en het milieu. De politie moet deze taken ook als speerpunten erkennen en voldoende middelen hiervoor beschikbaar stellen. Ook de werkgelegenheid kan ermee worden gediend als functionarissen met beperkte opsporingsbevoegdheid als extra oren en ogen van de politie worden opgeleid en getraind om dit toezicht te dienen. Wat is eigenlijk het motief in zoveel gemeenten geweest om toezicht op fout parkeren op te voeren met parkeerwachters? De Partij voor de Dieren vindt het veel meer gerechtvaardigd om dergelijk lokaal toezicht op dierenwelzijn, natuur en milieu te organiseren!

Maar toezicht dient ook effectief te zijn en de strafmaat dient te passen bij het delict. Hoe kan het zijn dat iemand die zijn katten probeert te wurgen en uiteindelijk met een schop doodslaat tot zoiets als 30 uur werkstraf wordt veroordeeld? De gemeente kan in ieder geval ervoor zorgen dat de kosten die de gemeenschap betaalt om een mishandeld dier te verzorgen, de schade aan de natuur te herstellen of het vervuilde milieu te zuiveren, in rekening gebracht worden bij de overtreder. Toezicht dient effectief te zijn en de strafmaat dient te passen bij het delict. De gemeente zorgt er daarom voor dat de kosten die de gemeenschap betaalt om een mishandeld dier te verzorgen, de schade aan de natuur te herstellen of het vervuilde milieu te zuiveren, in rekening gebracht worden bij de overtreder.

http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/groningen/article5845215.ece

Advertentie