Persbericht over Meatfree Monday

--------------------------------------------PERSBERICHT-------------------------

PARTIJ VOOR DE DIEREN WIL MEATLESS MONDAY IN GEMEENTEHUIS

Groningen, 1 maart 2010 - De Partij voor de Dieren wil een vleesloze 
dag op het gemeentehuis introduceren zodra zij in de gemeenteraad is 
verkozen. De partij verwacht woensdag een aantal zetels te halen. 
Gerjan Kelder, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren, vindt dat de 
gemeente inzake milieu en dierenwelzijn een belangrijke 
voortrekkersrol te spelen heeft.

Volgens Kelder is de overconsumptie van vlees in onze maatschappij een 
groot probleem. "Juist een gemeente die duurzaam wil zijn, zou 
minstens één dag per week géén gehaktbal moeten serveren. Als alle 
Nederlanders 1 dag per week geen vlees zouden eten, zijn daarmee in 1 
klap alle klimaatdoelstellingen voor huishoudens gehaald. Zo'n kans 
mag je niet laten liggen!"

Kelder wijst ook op andere gevolgen van het eten van vlees: het legt 
veel teveel beslag op landbouwgronden, want voor één kilo vlees heb je 
ongeveer zeven kilo graan nodig. Een sociale gemeente hoort rekening 
te houden met het feit dat er ontzettend veel honger in de wereld is. 
De westerse vleesconsumptie leidt verder tot ontbossing, achteruitgang 
van de biodiversiteit en een daling van de mondiale zoetwatervoorraad

----------------EINDE PERSBERICHT----------------------------------
De Jongeren organisatie van de Partij voor de Dieren 'Pink' heeft ook een leuk bericht geplaatst 
dat een mooie aanvulling is:  PINK

KLIK OP MIJ voor een leuke aanvulling en zie hoe goed jij eet!
Advertentie