Meat Free Monday betuttelend?

Hier een ‘vrije’ interpretatie van mijn woordvoering in de commissie Beheer & Verkeer van de Gemeenteraad Groningen

Ik heb het hier al vaak gehad over vlees en dat we daar wat minder van moeten consumeren. Te vaak? Misschien wel, maar terwijl, en ik kan het niet genoeg benadrukken, het van vitaal belang is dat we met z’n allen wat minder vlees gaan eten.

Als gemeente gaan we prat op het feit een “fairtrade’ gemeente te zijn. Maar het is niet “fair”, dat wij in het westen zoveel vlees eten. Landen als Brazilië worden door meer ontwikkelde landen “geleast” voor de productie van veevoer. De grond wordt ingezet om eten te maken voor dieren terwijl er in hetzelfde land honderdduizenden mensen zijn die zelf te weinig eten hebben om gezond te kunnen leven. Er worden enorm veel voedingsstoffen weggegooid omdat er zo’n vijf kilo eiwitrijk voedsel nodig is voor een kilo vlees.

KoeienDSC_8368_1Als het voer eenmaal omgezet is in vlees, ontstaat er een andere situatie: de overschotten die binnen de EU ontstaan vanwege overproductie worden tegen dumpprijzen aangeboden in Afrika. Vanwege dit goedkope vlees kunnen lokale boeren moeilijk hun geld verdienen. Ze hebben een steeds grotere veestapel nodig om een redelijk inkomen te verdienen omdat de vleesprijzen zo laag zijn. Het is bekend dat deze enorme veestapels hebben bijgedragen aan de uitbreiding van de Sahara woestijn door overbegrazing van kwetsbare gebieden.

Excessieve productie van dierlijke eiwitten zorgt voor een enorme uitstoot van broeikasgassen, de grootste van alle sectoren. Om te kunnen voldoen aan de enorme vraag naar mais en soja gewassen is een groot deel van de wereld bedekt met veevoerplantages. Omdat de vraag naar vlees nog steeds stijgt, worden er zeer grote hoeveelheden bos en regenwoud gekapt. Hierdoor vermindert de hoeveelheid bomen die Co2 kunnen omzetten in zuurstof en gaan er belangrijke natuurgebieden verloren met daarin alle dieren die er leven. Sommige soorten verdwijnen hierdoor helemaal, waardoor de veerkracht van ecosystemen, zoals de zelfreinigende werking van kustwateren, verdwijnt. Daar komt nog bij dat de enorme veestapel zorgt voor een nog grotere hoeveelheid mest. Deze mest zorgt op zijn beurt voor uitstoot van schadelijke gassen en vervuiling. Vervolgens zorgt de verwerking van het vlees voor veel Co2 uitstoot en vervuiling. Denk dan nog eens aan het vervoer van de dieren, de energie die nodig is om het vlees te verwerken tot supermarktproducten, de productie van verpakkingen, het gekoelde vervoer naar de supermarkten en groothandels en daarbij de uitstoot van export naar andere landen. Vlees is ook een bedreiging voor de mondiale zoetwatervoorraad: voor een kilo biefstuk is 15.500 liter water nodig.

steakEn denk ook eens aan alle dierenleed. Het leed van dieren die hun leefomgeving zien verdwijnen. Maar bovenal het leed van dieren in de vee-industrie. Negen varkens, die in een hokje van drie bij drie zitten. In de meeste gevallen worden dieren behandeld als product, al voordat zij geslacht zijn. Er wordt gewerkt met enorme hoeveelheden antibiotica, dieren worden geboren in een vijandige omgeving waarin ze geslacht worden zonder buitenlucht en daglicht te ervaren. Ze krijgen weinig ruimte en ervaren veel stres. Er zal altijd een spanningsveld blijven bestaan tussen dierenleed en economische levensvatbaarheid. Dieren die net als wij onderdeel zijn van de natuur, krijgen niet de kans om deze wereld te ervaren.

Dit gezegd hebbende, nu de blik naar de gemeente Groningen. Wij profileren onszelf graag als duurzaam en Fair Trade. Begrippen waar vegetarisch, of flexitarisch, zo u wilt, goed bij passen. Andere zaken waarmee Groningen zichzelf graag op de kaart zet zijn energie, Healthy ageing, water en voedsel. Iedere dag vlees eten is verre van gezond. Vlees raakt aan al deze thema’s. Een campagne gericht op beperking van de vleesconsumptie zet Groningen als modern en progressief op de kaart.

De gemeente heeft afwijzend gereageerd op de aangenomen motie “Meat Free Monday”. Maar een campagne gericht op minder vlees eten, hoeft niet zo duur te zijn.

dode koeienNeem nu bijvoorbeeld de website “toerisme.groningen.nl”. Hier worden allerlei soorten restaurants genoemd of getipt, Aziatische, Italiaanse, visrestaurants, Franse, kinderrestaurants… het is toch juist een beperking van de keuzevrijheid van een groeiende groep burgers dat hier geen vegetarische restaurants genoemd worden, of althans, restaurants waar je als vegetariër een behoorlijke maaltijd kunt eten.

De komende tijd zullen wij voorstellen doen aan de raad en het college waarmee de gemeente de burger bewuster kunnen maken van de gevolgen van het eten van vlees en wat wij als burger daar aan kunnen doen. Op die manier hopen wij dat het college wel degelijk met het thema aan de slag zal gaan en we verwachten bijval van onze collega fracties, te meer omdat het hier gaat om een motie die door de raad is aangenomen.

Nog een lange weg te gaan?

http://groningenstad.partijvoordedieren.nl/gemeentefractie/moties

Advertentie