Blijft de witte boerderij behouden?

De afgelopen weken is gebleken dat de Partij voor de Dieren naar voren komt als partij die het beste voor heeft met verschillende doelgroepen.Vereninging hondvriendelijk Groningen adviseert om op ons te stemmen omdat wij ons absoluut het meest hard hebben gemaakt voor de honden en hun baasjes (Bron: http://www.oogtv.nl/2014/03/hondenvrienden-krijgen-stemadvies).

Ook Stichting Leefomgeving Zuid geeft stemadvies om op de Partij voor de Dieren te stemmen (Bron: http://www.gezinsbode.nl/ook-stichting-leefomgeving-adviseert-stem-partij-voor-de-dieren). De Partij voor de Dieren wil als enige dat de plannen worden herzien en de website van de stichting schrijft het volgende hier over :

Op veler verzoek is hier dan eindelijk de stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. Deze stemwijzer gaat alleen over het mega-project Zuidelijke Ringweg. Dit onderwerp ontbreekt in de ‘officiële’ kieswijzer. De conclusie:

De mensen die de huidige plannen voor de ringweg veel te snel vinden gaan, en graag een betere oplossing voor de Stad willen, zijn het beste af bij de Partij voor de Dieren. De andere partijen volgen het Rijk op de ingeslagen weg. ChristenUnie, GroenLinks en CDA doen nog wel een poging om de gevolgen voor de stad nog enigszins draaglijk te maken.

De gemeenteraad behartigt de belangen van de Groningers, en niet die van het Rijk. Als het om de uitbreiding van de Ringweg gaat, is er op dit moment maar één partij in de raad die daarnaar handelt. De Partij voor de Dieren vindt een 8 baans snelweg midden door de stad niet van deze tijd. Zij pleit voor onderzoek naar alternatieve (deel-)oplossingen. De PvdD sluit aan bij de veranderende tijdgeest. Voor wat betreft mobiliteit gaat het dan bijvoorbeeld om de afnemende trend in autogebruik, en de toenemende vraag naar en ontwikkeling van duurzame vormen van vervoer.”

 Toegekende cijfers aangaande

kennis

actie

PvdA

4

2

VVD

3

3

GroenLinks

6

5

Stadspartij

4

5

SP

3

3

D66

5

5

CDA

6

5

ChristenUnie

6

5

Student en Stad

3

?

Partij voor de Dieren

8

9

Lijst Bervoets

3

?

Piratenpartij

3

3

Libertarische Partij

3

6

Maar nu even terug naar de titel van dit artikel. Blijft de Witte Boerderij behouden?

witte boerderijAls een van de weinige echt geboren en getogen Groningers uit de raad kan ik meepraten over hoe belangrijk de Witte Boerderij door de jaren is geweest in Groningen en dan met name voor Selwerd en Paddepoel.Ik ben geboren in de Spirealaan en heb, tot dat ik op kamers ging, in Selwerd gewoond. Het park was mijn voortuin en ook al ben ik een echte Stadjer, voel ik toch dat ik opgegroeid ben vlak bij het platteland. Het park was in de jaren 70 nog een kale vlakte, maar is afgelopen jaren opgebloeid tot een mooi ecologisch park.

De Witte Boerderij was een begrip en had al die tijd een sociale functie; ik ging er in de jaren 70 naar de zondagsschool (het kerkgebouw zat in de boerderij ernaast) en padvinderij (jongensgilde) en in de zomervakantie werden er allerlei leuke dingen voor de jeugd gedaan. Ondertussen was het een ontmoetingsplek voor wijkbewoners, jong en oud en werden er in de jaren 80 bandjes festivals gehouden . Toen een aantal jaren later de functie overging naar een moskee, paste dat in het plaatje. De tolerante stad en haar bewoners heetten de moslims welkom, net zoals katholieken en hervormden van oudsher kerkgebouwen in de wijk deelden en ze ‘samen op weg‘ gingen. Iedereen tevreden; het park werd steeds groener waardoor recreëren voor bewoners (inclusief de bewoners van studentenflat “Selwerd 1”) een steeds fijnere happening werd in het park. Honden en hun baasjes liepen mooie rondjes terwijl iedereen kon genieten van een van de laatste boerderijen uit de stad en de mooie natuur die zich hier omheen bevond. Ransuilen en vleermuizen vonden ook weer hun thuis in dit park.

Ik spreek in verleden tijd, maar in feite is de situatie nog steeds. Het enige is dat bewoners wel eens klagen over parkeerproblemen in hun wijk als erUil 1 diensten in de moskee worden gehouden. Ik heb met veel bewoners in de wijk gepraat en de meeste bewoners vinden het prima dat de moslimgemeenschap in de huidige witte boerderij  hun diensten houdt, als er oplossingen komen voor het parkeerprobleem. Er zijn ook veel bewoners die het parkeerprobleem niet ervaren.

Waar men wel moeite mee heeft is dat die mooie oude Witte Boerderij gaat verdwijnen en dat er voor in de plaats een wat groter en hoger gebouw komt te staan dat een nieuwe  moskee gaat worden. Niet alleen gaat het oorspronkelijke karakter van het park hier mee verloren, ook leven er naar alle waarschijnlijkheid beschermde vleermuizen in en om de boerderij en een ransuil paar houdt zich al tijden op rond de boerderij. Vorige week ben ik nogmaals wezen kijken en na goed speuren ontdekte ik het paar (zie mijn zelfgemaakte foto’s). Het is natuurlijk de vraag of deze uilen gaan nestelen als er erg veel bouwverkeer en bouwgeluid rondom hun leefgebied gaat plaatsvinden.
Alle andere partijen in de raad stemden zomaar in met de nieuwe plannen en alleen de Partij voor de Dieren heeft zich uitgesproken tegen deze plannen, om bovenstaande redenen. Veel bewoners vinden bovendien dat er niet naar ze geluisterd is en dat er naar hun beleving te weinig (of geen) inspraak is geweest.

http://www.gezinsbode.nl/pvdd-raad-te-laat-geinformeerd-over-moskee-als-liefdesnest-voor-vleermuizen/

Waarom is het niet mogelijk de moskee in een leegstaand pand te laten huisvesten? Daar hebben we er genoeg van in de stad. Waarom gaan ze niet vlak achter het park zitten Uil 2 als ze zo graag in of bij het park willen zitten?  Waarom per se de Witte Boerderij slopen?  Ik begrijp niet waarom we als gemeente niet inzien dat er een stukje historie verloren gaat wat zich bovendien in een (mede door die zelfde gemeente veroorzaakte) ecologische zone bevindt met aantoonbaar een paar bedreigde diersoorten op steenworp afstand.

Wederom heeft de Partij voor de Dieren zich als enige uitgesproken tegen een plan dat bepaalde partijen koste wat het kost door willen drukken. Waarom?  Laat ik duidelijk zijn, als het om een andere kerk o.i.d. ging hadden we net zo hard verzet geboden. Het heeft niks te maken met welke groep de boerderij wil slopen, maar het heeft te maken met dat we weer het zoveelste stukje historie en groen in de stad willen slopen. Ik wist overigens niet dat de boerderij ooit te koop stond. Menig bewoner heeft mij verzekerd dat, als ze dat geweten hadden toondertijd ze het wel hadden willen kopen om er iets authentieks mee te gaan doen. En je maakt mij niet wijs dat opknappen duurder is dan nieuwbouw. Dat de Witte Boerderij opgeknapt dien te worden is een feit, maar als de Moslimgemeenschap daar toch willen blijven adviseer ik daar dan geld in te steken in plaats van in een nieuw, niet in het geheel passend gebouw!

Overigens vinden wij het de normaalste zaak dat bouw wordt gehinderd als er (bedreigde) diersoorten voorkomen in het gebouw. Zie ook dit bericht uit het Dagblad van het Noorden. Zou dit ook kunnen gelden voor de Witte Boerderij?

http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/article11015773.ece/Vleermuis-legt-bouwproject-Oosterhamrikkade-Stad-lam

Zou het kunnen zijn dat we de groep bewoners, die om dezelfde redenen als de Partij voor de Dieren de Witte Boerderij willen behouden, kunnen toevoegen aan het lijstje dat 19 Maart beter op ons kan stemmen?

We zullen het zien aanstaande woensdag!

Advertentie